Immunstimulering 30 min

Immunstimulerende behandling med Introspect Spes med tanke på Borrelia, andre infeksjoner, ME eller fatigue

Varighet: 30 minutter
Pris: 400

Immunstimulering 30 min tilbys av:

» Browse schedule.